EĞİTİM SANAT SAYFASI

image

Photo By : Eser Ahmet Nuray çocuk eğitimi sanat dili uzmanı space art felsefe resimleri.

ÖZEL GENÇ SÜPER YAŞAM EĞİTİM SANAT
Eğitimde sanatsal sayfalarda renk çalışma grubu tasarım öğretmeni Reyhan Ateş; evrensel, geleneksel, özel, renk, teknoloji, art, ışık, uzay, space, soyut, enerji, felsefe, eğitim, süper, çocuk yaşam kelimelerinden içerik oluşturulmuştur. Görsel resimler yapmak için ihtiyaçtan gelen çok güçlü bir içgüdüye sahip olmak gerekir ki yapıt yaşama hakkını verebilsin. Sanatçıda eser üretmeye dair bir muhtaçlık hissi olmalı. Duyuları dolsun ve durdurulamayan özellikleri volkan gibi gençlik cevheri misali taşıp tuvale saçılsın. Bu sitede eğitim sanat sayfası olarak tasarlanan ögelerden bahsetmek amacıyla bu makale Ahmet Nuray asistanları tarafından düzenlenmiştir. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, uluslar arası özel eğitimde süper yaşam sanatı çok kutsal değerleri bünyesinde barındırır. Kıymetini bilenlerden olmakta fayda var sanırım.

Yeni Genç
Sahne arkasında pusuya yatan nadir renkler zamanın akışı gibi resimde yol alır. Yenilik dönemi gençlik sanatının gücüne yaslanan ruh ay ışığında hafif soluk görünen renkler tayfı mucize diyarı gibi havada süzülen düşüncelerdir. Azimli bir kararlılıkla katıksız sevgi seli gibi resim eğitimi sanatı izleyici ile mekânda bütünleşerek biçimlenir. Batı felsefesi soyut art yaklaşımlarındaki görsellik günümüz soyut art sergi oluşumlarında ışık sanatının önderliğini görmekteyiz. Uluslararası geleneksel geçmiş zaman ritüellerinde uygulanan kil terracotta sanatının bize kattıkları, özel resimlerdeki renk kuşağı gibi resimsel hayal dünyamızı canlandırır. Mucize art sanat eğitiminin uluslar arası resimlerinde olumlu düşsel fikirlerimizi gerçeklikte lanse etmek için bilinmeyen enerji boyutlarındaki ilham verici felsefeci güçlerden yararlanılır. Çağımızdaki yapay beyin döneminde organik renkli yaşamlar ne kadar uç nokta gibi görünse de seçim hakkımız bu yönde olmalıdır. Yenilenen genç, astral bedenlerimizde her şeyi süpürüp giden zaman tersine aktığında ve hayatlar bu akıntıya kapıldığında insan, hayat döngüsünün var oluş sebebini unutmamalıdır. Ruhsal gezgin misali bilgilerimiz, evren space art sonsuzluğunda resim sanatı yol alarak olağanüstü yeteneklerle pekiştirilmelidir.

Özel Renk Sayfası
Mantıklı konuşmak gerekirse kader kölesi olmadan, her ne kadar içi buz tutan duygularımız olsa bile işlevini yitirmesin diye kalbimize kilitleyip saklamamalıyız. Gök kubbe altında yol ağzı dört köşe olan sakin ve düzenli esen rüzgâr birden bire soğuk ve amansız bir biçimde çoğalarak kapana kısılmış olumsuz düşünceleri dağıtır. Space ay ışığında gümüşe boyanan özel soyut renklerin bulunduğu sayfalardaki gibi duygularımız, pırıltılı coşku dolu yansımalarını her zaman mutlu bir şekilde çocukların evrenine yaymalı. Yeni özel renkli yaşam batı felsefesi soyut art fikir sanatı ile gelişen üretken beyin her geçen gün ilerlemeye devam ederek durdurulamaz bir yapılanma ile boyut atlar. İnsanın space resimli dilinde, genç art geleneksel oluşum döngüsünde gelişme gösteren ışık beden enerjisiyle, var oluş sebebi ile büyüyerek her zaman değişkenlik unsurlarıyla ilerleyen bir canlıdır. Özellikle renklerin sayfasında bulunan ahengi ne kadar uyumlu olursa, sanatsal düşlerimiz bir o kadar yalın ve özel olabilir.

Süper Sanat
Çocuk sevgisi ile kelime eğitim yazı dili çabalarımızı zekâ oyunları ile birleştirerek soyut kaderlerimizi olumlu yöne doğru kaydırabiliriz. Bu oyunların amacının genç beyinlerin henüz kullanılmayan yüzeylerinde gezinmek ve bunları işlevsel hale getirmektir. Gençlere yönelik basın yayın organlarındaki sosyokültürel süper ışık sanatın alanlarının da bu konuyu destekleyici faaliyetlerde bulunması beklenir. Kelime eğitim, gelişim evresindeki dönemlerden biri de çocuk psikolojisi, ergenlik çağı iletişimleridir. Bu uluslararası geçiş dönemlerindeki sorunları yara almadan rahat geçirmeleri için anne ve babaların bilinç düzeylerinin yüksek olması çocuklarımız için gereklidir. Farkındalığı yüksek ebeveynlerin uzman kadrolardan yardım alarak bu felsefeli evreleri sağlıklı bir biçimde atlatmaları konusunda eğitim almaları da gerekir. Yaşanan psikolojik duygularından bir diğeri de utangaç çocukların geleneksel durumudur. Konu ile alakalı yardımcı olabilecek pedagogların aileye hizmet etmek için sundukları fikir ve öğretilerini dikkate almakta fayda vardır. Gençlerin yenidünya yaşamlarında evrendeki space ışık hızı gibi beyin hücrelerindeki titreşimleri de birbirlerini etkileyerek, olumlu duygu davranışları olarak yansımaları karşımıza görsel sanatın art makaleleri sayfasında çıkacaktır. Özel çocukların davranışları ve hayal kurma alemleri sihirli ayna gibidir. Yaşamsal bioenerji seviyesi yüksek olanlar her zaman farklılık gösterebilirler. Eğitici ve psikolojik uygulamalarda güzel resim süper sanatının, soyut seramik ve terracotta, heykel art project grubu gibi dallarını kullanarak geçiş dönemlerini yara almadan atlatmalarına faydası olacaktır. Frekans enerjisi saf beyinlerin ürettiği çocuk resimlerine baktığımızda, coşkun hayat sevincinin bize ışıklı resimlerdeki gibi yansıdığını görüyoruz. Kültür sanat grupları olarak ele alınması gereken bu çalışmalar, görsel resim dilindeki zekâyı geliştirerek beyinlerinin abstract sanat türevlerinde işleyişini değiştirir.

Kelime Eğitim Sanatında İnsanoğlu
Eğitimde uluslararası sanat sözcük dili kalbimizdeki duyguların bir yansıması olarak ruhumuzun özel titreşimleriyle kelimelerde hayat bulur. Tıpkı eğlenceli sürrealist eserler gibi zihnimizi serbest bırakıp beyin fırtınası yaparak bu dili geliştirebiliriz. Peki, bunların gelişiminin insanoğluna ne gibi yararları olur hiç düşündünüz mü? Sanatçı çalışmalarına baktığımızda beyinlerinin ve süper sanat ruhsal boyutlarının farklı noktalarını kullanarak öngörülerini geliştirdiklerini ve sınırsız hayal gücü dünyasında yüzdüklerini görürüz. Aynı şekilde bilim insanları da tıpkı space kozmik art görselliğe önem veren makale sanatçıları gibi sonsuz araştırma, düşsel teori dürtüsüyle incelemelerini ve deneylerini gün ışığına çıkarmaktadırlar. Buradan da anlaşılacağı gibi böyle özel kategorideki insanlara öykünerek zihnimizin gelişeceğinin farkında olmalıyız. Uluslararası ünlü bilgin Thomas Albert Edison’un da dediği gibi; insanoğlu isterse kapasitesinin tümünü kullanabilir ve yapacakları mucizeleri hayretle karşılar. Gök kubbe altında ruhsal gezgin olarak her şeyi çocukların sevinç çığlıkları içinde başarabilir. Olumlu düşünce kapasitesindeki sözcük dili kelime eğitimini arttırarak gelecek yapay zekâ yaşantılar üzerinde farklılıklar yaratabiliriz. Biz insanoğlu soyut eğitim sanatı art sayfalarında sürrealist gerçeküstü space uzayda gemileri ile ışık hızına eşdeğerde yol alırcasına soyut sanat çağına doğru kelimelerin gücüyle yelken açmalıyız.
Renk Yaşam Reyhan Ateş
Sanat sayfasında kalemi güçlü üst akıl sahibi metin, edebiyat senaryo yazarları geçmiş ve gelecek zaman düş dünyası izlerinden yola çıkarak renkli art ışık yansıma etkisini kullanarak kozmik evrensel boyutta bir pozitif hayal kurgularına sebep olurlar. Bu olasılıklar gençlerin ve insanların düşünce kapasitelerini zorlayarak bilinç düzeylerini olumlu davranışlar seviyesinde geliştirmeye yönelik adımlar atmasını sağlıyor. Birbirinden ilginç kurgularda var olmak, yazı dili sağlam senaristlerin etkisiyle hayat bulacaktır. Özgün art project renkli yaşamsal çalışma grupları oluşturulup filmlerde geleceği öngören farklı konular yapılandırılabilir. Günümüz makale haberlerinde ya da renkli filmlerin senaryo bilim kurguları çoğu zaman yoğun küresel felaketler üzerinedir. Böyle bir durumda karşılaştığında insanoğlunun mücadelesi ile birlikte doğaya karşı bir üstünlük kurarak hâkimiyeti altına alıyor. Hâlbuki zor zamanlara karşı insanlar her zaman tedbirli olmalı fakat bunu organik yaşamda ekolojik dengeyi zarar vermeden olgun fikirlerimizle bu tür felaket sahnelerinin yazılmasına sebep olmayız. Kültürün felsefedeki gelişimini etkileyen çeşitli nitelikte eğitim ışıkları sanatı gruplarının, kaderin bağlayıcı kölesi olmadan kendilerini aşarak bir üst seviyeye ulaşmak adına mantıklı konuşmalarla ve var ettikleriyle hep birlikte gelişmeye katkıda bulunmalıdırlar. Eğlenceli gerçek dışı sürrealizm çalışmaları gibi konular kalemi güçlü abstract sanatı renklendiren yaşamlar şeklinde düşünen yazarlar, senaristler tarafından çocuklarımız için ele alınmalıdır.

Uluslararası Sanat
Stilize edilmiş sürrealist art, sanatçıların ele aldıkları uluslararasındaki konular gibi, edebiyat dil becerisiyle kurgulanmış senaryo yazılarının uyandırdığı hisler de ilham perisi baş mimarlarıdır diyebiliriz. Kişilerin özgün karakterine göre ihtiyaçları doğrultusunda bilinçaltında olduğunun farkında olmadan film ve kitap seçimleri ile bu duyguları kendileriyle bağdaş sayarlar. Uluslararası art space sanatı yazılarında bahsi geçen egzotik varlıkların gerçek hayatta olmasa bile soyut eser biçiminde zihinlerinde canlanmasına sebep olur. Bu tür renklendirilmiş fikirler çalakalem yazılmış gibi görünse de toplumlarda bırakacağı izler nedeniyle bilinçli bir şekilde araştırılarak olası kader art boyutlarını sanatsal nitelikte yansımaktadır. Sürrealist space yolculuğunda görsel zevklerin ihtişamı bilim kurgu senaryosu oluşumu evrensel sanat odalarında bütünleşerek uzaydaki rüzgârların akımına kapılıp içsel duyguları gelecek sanatla gün ışığına sunar. Uzay gemileri düşünceleri geçmişte soyut eser sınıfına girerdi. Şimdi ise teknolojik ve bilimsel gelişmelerle ilerleyen bir sistemle karşımıza çıkma olasılığının mümkün olduğunu düşünebiliyoruz. Uluslararası resim soyutlaşmış sanatın ışık yılı düşüncesi, günümüzde bizlere mucizelerin space boyutunu hayal etmemize olanak veriyor artık. Bilimsel felsefeci gelişmeler ve ölçüm birimlerinin çeşitlenmesiyle var olduğunu bile bilmediğimiz teoriler üreterek insan beynini sınırsızlığa taşıyoruz. Mümkün olup olmadığını düşünmeden yeni mantık denemelerini çeşitlendirerek atmosfer olmayan uzay boşluğunda evrenin derinliğini sorguluyoruz. Beş ögeden oluşan mekân elementini, bizlere düşünsel soyut çağının ışıktaki kapılarını açan birer anahtar olarak algılamak gerekir.

Makale Yazarı: Görsel sanatlar ve Teknoloji tasarım öğretmeni Reyhan Ateş.
Derleyen: Resim dili uzmanı space art felsefe uygulayıcısı Ahmet Nuray izniyle, görsel sanatı eğitimi asistanları tarafından yayınlanmıştır.
Metin Google Sanat Etiketleri; uluslararası, eğitim, geleneksel, teknoloji, ışık, space, soyut, felsefe, renk, enerji, çocuk, art.

Paylaşım Yorumları (1)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler