YAŞAM İNSAN SANAT BİLGİ İLETİŞİM ÇAĞI

image

Photo By : Eser sahibi Hüsniye Yıldırım zaman bilgi çağı uzay yaşam enerjisi.

Zaman Bilgi Çağı:
Son haber uluslararası yaşam insan ilişkisi, görsel eğitim makale ışık yılı grubu, güçlü sanat güneşi aydınlığında yetişen bireyler vardır. Kuantum sanat felsefesinin pozitif sayfalarında, altın kalem tutan ellerin art project haber ve bilgi grubuna ait renkli ışık saçan, yeni dönem space art eserlerini görmüşsünüzdür. Sanatsever dünyası yenilikçi çalışmalara ve pozitif renkler etrafında gezinen projelere açık olduğunu her zaman söylemiştir. Hep duymuşuzdur, yaşam uzay atmosferindeki zaman bilgi çağında ünlü ressamlar camiasında hayal alemlerinin zengin çeşitliliği ve kabiliyetleri sayesinde semalardaki gökyüzü yıldızları gibi beyin fırtınası olarak literatürde yerini almıştır. Yaşama sevinci dolu insanlar laf ebeliği yapmadan dosdoğru ve yalın bir şekilde ömür sürerler. Bu tür kişiler yalan dolansız hayatlarını sürdürdükleri için irade gücü ile kendi koruma kalkanlarını makale başlıklarında oluştururlar. Bunun varlığı bize ekstra pozitif enerji sağlar. Bazı insanlar kuantum yaşam felsefesinin bilincinde olmadan, açığa çıkmış olan mistik güçlerinin zaman boyutunda basit bir çerçeve evreninde yaşarlar. Olaylara karşı bakış açılarının yörüngeleri çoğu insandan farklı ve değişiktir. Tecrübe ile inşa ederek olgunlaştırdıkları dünyalarında, kalp kapısını aralayan ruhlarının aydınlığında, hayal kırıklığı yanılgısına düşmemek gerekir. Bunun tersine nedensellik kavramı olgusunda, sebep sonuç ilişkisi sıralamasını bilgi yardımı ile değiştirirler. Bu da makalede, kaderin paralel evren boyutundaki, zamanda değişkenliğin en büyük bilgilerin yansımasıdır. Işık yılı grubunun fikirlerine göre, ruhun kapılarından sonsuzluğa bakmak her insanın hakkıdır. Ancak bunu kirlenmeden ve her kıyı köşeyi temizlemeden önce düşünmek ise kapana kısılan ruha yapılan bir haksızlıktır.

Yaşam Uzay Bilimi
Bizim için önemli olan estetik açıdan yaşamaya dair uzayıp kısalan sözlerin manası büyüktür. Yaşam insanı olarak yeni zamanda bilgi altın çağı öncesi dönemini yaşıyoruz. Gelecekte insanların neyin beklediğini bilmediğimizden uzayda hayat olasılığını sadece hayal edebiliyoruz. Işık yılı grubu ekibiyle birlikte, güçlü special insan modelinde oluşturduğumuz özelliklerin, bu yenilikçi uzay çağına damgasını vuracağını düşünüyoruz. Düşsel evrenlerimizde zamana sığmayan, genişleyen zihinlerde canlandırdığımız gelecek dünya senaryoları ütopik hayali görünse de, her canlının yaşamak istediği bir zaman bilgisi boyutudur. Estetiksel açıdan insan makale sanatı olgusu, ileri yaşamlarda erdem kişilik özelliğine vurgulanan gelişim eğitimi beyin fırtınası yaparak önemli bir mucizevi unsur olacaktır. Koruma kalkanını geliştirebilen ve bunun farkındalığını yaşayan toplumların nasıl bir görüntü sistemi oluşturduğunu siz hayal edin lütfen. Bilimsel araştırmalar göre, çoklu evren teorisi bizimkinden farklı bir yaşam uzay bilimi evrenin olduğunu söyler. Her paralel dünya olasılığı bizi altın çağının öncesi döneminden, gelecekteki ideal üst yaşam evresi formlarına bir adım daha yaklaştırır. Karmaşık yapıdaki insanlık, gelişmekte olan her bir yeni keşifle birlikte geleceğin ayak seslerinin yankısını duyar. Tarih sahnesinde adını altını kalemlerle yazdıran bilim ve insan iletişim sanatı sayesinde, potansiyel olası zamanlara gökyüzü yıldızlarına uzanır gibi yaklaşıyoruz. Düşünce alışkanlıklarımız yaşanan olayların akışında değişerek her geçen gün kendini yeniler ve bizleri olgunluk estetik sanat seviyesine ulaştırır. Her insanın içinde ortaya çıkma sırasını bekleyen birbirinden özel mucizevi yetenekler bulunur der Charles Dickens. Aynı kısır döngü kelimeler etrafında dönen uzayda yaşam var veya yok gibi düşüncelerden sıyrılmalı. Beynimizde sürekli tek noktayı kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Bunu sağlayacak olan da herhangi bir konu üzerinde düşünürken beyin fırtınası yaparak düşünmektir. Olaylar üzerinde konuşurken veya düşünürken zamanın yaprak açan ağaç dalları gibi yeni ve farklı sözcüklerle düşünce üretmeye çalışmalıyız. Böylelikle beynimizin her noktasını kullanmayı açık birer bilimsel potansiyel haline getiririz.

Uluslararası Enerji Art
Yaşama sevinci ile dolu güçlü insan bulunduğu ortamda hayatı bir bütün olarak ele alır. Yaşam uzay boşluğundaki yer kürede mucizevi gökyüzü yıldızları benzeri sayılamayacak kadar çok düşünce çeşitliliği vardır. Söz konusu bu ise laf ebeliği yapmadan aralarından kayda değer ve iyi olan fikirleri seçip ayıklayarak akıllıca davranmaktır. Renk gizeminin mistik art güçlerine sahip sanatseverler dünyası ve üç boyutlu çağdaş art sanat türleri uygulayıcıları değişkendir. Uluslararası enerji art sanat oluşumlarına ve bunu ayakta tutan ve hayata adapte edebilmeye en açık olan uluslararası enerjiler boyutundaki en zeki insan grubudur. Topluma ayna tutan yeni dünya bilim uzmanı ve ünlü ressamlar, sanatın her dalında çaba sarf eden kişilerdir. Bu sayede makale yazılarında olduğu gibi, manevi ve maddesel evrenin ritmi ile yin yang dengesini korur. Bilimde açıklanan büyük patlama teorisine göre de her şey eşit dağılır. Albert Einstein’ın söylediği bir söze göre, bisiklet pedallarını çevirirken dengeyi korumak için sürekli hareket halinde olmak gerekir, uluslararası yaşamda öyle değil mi? Böylelikle bize düşen makro kozmosu “kainat” koruma kalkanı görevini mikro kozmos “insan” olarak yerine getirmiş oluruz. Art sanat sayfalarındaki yaşam insan, canlı resimlerde renk gizemi gibi zaman bilgi kapsamında ruhumuza akseden mucizevi enerji güzelliklerini görürüz.

İnsan İletişim Sanatı - Art Project Google
Eğitimde insanoğlu basmakalıp söz ve eylemlerle yol almamalıdır. Her katmanını aralayarak geliştirmek çocuk eğitimi ile ilgilenen pedagoji biliminin görevidir. Yetişen yeni neslin güçlü kalemlerin mistik sihrine sahip olabilmeleri için, doğduğumuz çekirdek ailenin gelecekteki yaşantımıza etkisi büyüktür. Yaşamın dönüm noktalarında genetik kodlarımızdaki iletişim aktarımlarını kırıp, olası üç boyutlu paralel evrenler üreterek kader çizgimizi değiştirebiliriz. Anne baba ilişkisinin sağlıklı olması genlerinin sağlam olduğunu gösterir. Special art çocuk eğitimi yaşama sevinci yüksek böyle bir bilimsel ortamda olumlu sonuçlar verir. Art project google pedagoji biliminde Türk seramik atölyesi gibi sanatsal mekanlardan yararlanmak gerekir. Keramik sanatı gibi çeşitli etkinliklerden biri de ünlü ressamların röprodüksiyonlara bakarak yaptırılan çalışmalardır. Bu benzetmeleri uygulatıp canlandırılan resimler pozitif renkler ile beyin fırtınası yaptırarak düşünce kapasitelerini genişletmiş oluruz. Işık yılı grubu üyelerinin dediği gibi, altın çağı öncesi altıncı his duyuları artmaya başlar. Mistik güçlerle dolu insan iletişim sanatı, special kuantum yaşamın felsefesini benimseyen ve hayatında erdemli kişilik göstergesi olarak kullanan bütünleyici bireyler açığa çıkarır. İrade gücünün kuvvetlenmesi ve ruhun gelişimi için alınacak sorumluluklar vardır. Hayatın döngüsünde önceden girilen ve bırakılması elzem olan çıkmaz yollar vardır. Rüya tabiri benzeri gaflet basmış insana sözü, olumsuz enerjilerin tekrarı, ruhu bulanıklaştıran çetrefilli egonun üç boyutlu bir getirisidir. Bu durumu temizlemek ve evrenin uluslararası enerji boyutundaki saf ruhuyla bütünleşmek insana kalmıştır. Yetiştiğimiz çekirdek ailenin davranış ve düşüncelerini teknik olarak yansıtırız. Karmamızın arınması ve temizlenmesi gerekir ki ruh enerjimizi doğduğumuz günkü titreşimine yaklaştırabilmeli. Laf ebeliğinden yola çıkarak lügat parçalayan rüya tabirleri sayfalarının aksine düşünelim. Yaşam insan iletişim sanatının anlamı, irade gücü sayesinde egosunu bastırarak sadece kendileri için yaşamayı değil erdemli nitelikleriyle çevresine aydınlık saçmaktır. Yok olma noktasına gelerek bastırılan bencillik, ruhun yaydığı frekansın parazitlerden temizlenmesini ve parlamasını sağlar. Art project google dilinde sanat sayfalarına uluşmak günümüzde artık çok kolay, bilgi çağı teknoloji haberleri çok faydalı içerikleriyle bizlere yardımcı oluyor.

Special Çocuk
Çağdaş sanat türleri sınıflandırmalarında Türk seramik çalışma sanatını ele alalım. Yoğurma maddesi olan kili biçimlendirmeye ufak yaşlarda başlayan special çocuk olanlarda, soyut kavram becerisinin geliştirilmesinde önemli bir yeri vardır. Elinde tuttuğu kille oynayarak değişik oluşumlar almasıyla, gördüğü biçimlerden heyecanlanarak algı seviyesi düzeyinde artış olacaktır. Dolayısıyla yüzey üzerinde çizgi şekillerine geçerek ileri evrede hareketli resimler niteliğine doğru ilerleme kaydedecektir. Farklı malzeme ve tekniklerle karşılaşması içsel dünyasının dışa vurumu olarak karşımıza çıkacaktır. Olağanüstü yaşam insan sınıfında sıralamak gerekirse müze, sanat galeri ve sergileri, special seramik atölyesi ve bunun benzeri gibi. Değişik sanatsal mekanların kullanımına yer vermek sosyal kültürel öğrenmeyi beraberinde destekleyecektir. Bu durumda öncelikle ilk başlangıcı çekirdek aile içindeki bireylere düşmektedir. Tabii ki bunun yanında çocuk eğitimi uzman eğitmenleri ve okul koordinasyonu ile çalışma düzenindeki birlikteliğiyle bu görev paylaşımı süregelecektir. Sanat sayfasında pozitif renkler, hareketli resimlerin armonisinde güçlü kalemler ve fırçalara hakim olarak rüya tabirindeki benzetmeler misali yelken açıp ilerleyecektir. Ne mutlu derim, sanatsever dünyasında izleri olanlara ve yetişen gençlerin ve sanatçıların dünyamıza aksettirdiği renkleri kullanabilene. Çağdaş sanat türleri nitelikleri, teknikleri ve çeşitliliğine göre tezhip, minyatür, ahşap zemin boyama gibi geleneksel sanatlardan daha kapsayıcıdır. Gruplandırmalar dan hacim özelliği; heykel Türk seramik sanatı ve yüzey ile iki boyut oluşturduğu resim, grafik, fotoğraf ve benzeri yansımaları çocukların basit ilk öğrenme eğitiminde kullanmaya başlarız. Üç boyutlu çalışmaya seramik atölyesi, iş, tasarım derslikleri gibi yerleri görerek ve yerinde deneyimleyerek biçimlendirilmesiyle, hayal dünyasındaki egzotik yerler serüveninde hareketli ve canlı resimleriyle buluşacaktır. Farklı mekanlar gezip, görme ile çeşitli ortamlarda çalışmanın getirisi, beyin fırtınası halkasını sağlamlaştıracaktır. Sanat sayfalarında güçlü kalemler Pedagoji biliminin öneminden sıklıkla bahsederler. Çünkü bilimler arası iletişimin ihtiyacı vazgeçilmezdir. Örneğin sanatsal mekanlarla mimari ayrılmaz bir bütünün tamamlayıcısıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi eğitime önce çocukları sevmekle başlamalıyız. Sevgi ile büyüyen, değer verilerek eğitim alan her special çocuk, yaşamda üç boyutlu büyük başarıların altına imzasını atacaktır.

Makale Yazarı: Görsel sanatlar ve Grafik tasarım öğretmeni Hüsniye Yıldırım.
Derleyen: Pedagog, space art kuantum yaşamı sanat felsefesi uzmanı Ahmet Nuray izniyle görsel sanatlar ışık yılı grubu üyeleri, asistanları tarafından yayınlanmıştır.
Metin Bölümü Google Tag kelimeleri: Art, project, zaman, bilgi çağı, yaşam insan, uzay, uluslararası, enerji, iletişim, sanatı, special, çocuk, google, eğitim konu başlıklarını içerir.

Paylaşım Yorumları (1)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler