ÇOCUK EĞİTİMİ ART PROJECT

image

Photo By : Reyhan Ateş insan sanatı resim çocuk grubu eğitimi art project.

Art Project Makale Reyhan Ateş:
İnsanlık sanatı gündeminde, uluslararası toplumlar insan sanatı kültür cehaletinin en büyük unsurudur. Sanayi devrimiyle birlikte süregelen hızlı ve düşük kalitesiz yaşamın ortaya sunduğu her türlü sanatsal faaliyeti değersiz bulmasıdır. Günün haberleri makalelerinde teknoloji çoklu boyut ortamında gelişirken, sosyokültürel yapının uluslararası bağlamda sekteye uğraması kaçınılmazdır. Bu durum zamanımızın bilge insanını eğitim alanında daha farklı bir yapılanmaya sürüklüyor. Resim çocuk grubu eğitiminde faydalı olan bilimin, sanatın, kültür ve felsefenin makineleşme ile iç içe geçtiği yeni bir çağda yaşıyoruz. Aslında art project sayfalarındaki evrim renklerimiz gelişirken, alet kullanmaya başladığımız günden beri işlevinin yanında estetikli görünümü de her zaman bizim için önemli olmuştur. Bin dokuz yüzlü yılların başlarında işlevsel oluşumlarda artistik ve tasarım, heykel, resim, seramik gibi konuların yoksunluğunu ortadan kaldırmak için Paul Klee ve Wasily Kandinsky’nin önderliğinde Bauhaus okulu kuruldu. Çocuksu eğitimin faydalarına dikkat çeken bilim insanı ve ünlü sanatçılar, öğrenimde gereklilik ilkesinin psikolojik anlamda pekiştirilmesinin, her fırsatta vurgu yapmasının mutlak bir sebebi var olduğuna inanırlar.

İnsan Eğitim Sanatı:
Bu uluslararası sosyokültürel düzeydeki okulun öncelikli amacı, alet ve makinelerin işlevselliği yanında sanatın gelişimini de olumlu açıdan ön planda tutmaktır. Endüstri devrim çağının getirdiği space artistik yoksunluk nedeniyle, modern sanatçının becerilerinin ve ilginç sanatsal enerji dilinin, insanların ve kültürün yararına kullanılması gerekliliği fark edilmiştir. Okulda pedagojik açıdan resim çocuk grubu eğitimine katılan öğrencilere uygulatılmak istenen, bilimsel yaklaşım şu şekilde olmalıdır. Günlük hayatımızda kullanılan ilginç objelerin minimalist estetikli görünümlere sahip olmasını sağlayarak hayal dünyalarının genişlemesine imkan sağlar. Bauhaus okulunun ömrü, savaşlar gibi küresel felaket hezeyanı nedeni ile kısa olmasına rağmen, etkisi günümüzde de olumlu olarak iyi yönde artmasına ilham veriyor. Ayrıca mimari ve şehir planlamaya olan katkılarıyla yeni akımlar yaratarak sanat ile zanaat birleştirmiştir. Bu okul, inşa etme becerileriyle insanları büyüleyerek güzellik bilimini yaşam koçu aracılığıyla eğlenceli bir parçası haline getirmiştir. Ahenk ve uyumun algısını değiştirip bir devrim yaratmanın öncüsü olarak önemini tarih sayfalarında vurgulamıştır. Şiirsel gelecek çağda da sosyokültürel açıdan insanın sanatsal yönden içsel güzel duyu zevklerinin pozitif gelişimi, tüm disiplinlerde kendini göstermelidir.

Yaşam Koçu Çocuk Eğitimi:
İnsan sanatının zekaya, sosyokültürel vasıflarındaki aile danışmanlığı ve felsefi boyutta katkısı saymakla bitmez. Hayatın akışını bitkisel tedavi gibi olumluluk yönünde geliştirirken, space boyutta beynin işleyişini de kapsamlı olarak iyileştirir. Farklı kültürel eğitim artistik zihinsel beceriler, insanın dünyaya daha şiirsel canlı ışık resim pencerelerinden bakmasına olanak sağlar. Resim çocuk grubu üyelerinin dediği gibi, yaşam koçunun değer verdiği mantık ve vicdanı dengede tutarken, kişiyi yaşamla barışık bir biçimde ışık havuzu içinde zamana yayar. Duyguların dengesizliğinin verdiği iç sıkıntısından arınan beyin ve fiziksel durum, anlam kargaşası yaratmadan sanatla olmanın tadına varır. Ben de Reyhan Ateş olarak, sanatın benliğimizde bıraktığı pozitif izlere tüm içtenliğimle katılıyorum. Güzel duygu gemilerine binen ruh, negatif çalkantılı olgulardan art project ile uzaklaşarak, saf enerji bedeninin dalgalı kıyılarına ulaşır. Yaşamı denge ışık bakımından anlamlı kılan pedagojik felsefe makalesi ve fikir sanatı, çocuk eğitiminde insan zekasının eğlenceli evrim renklerini parlatır. İlham perisi her meslekte, özellikle sanat alanındaki resim, heykel ve seramik bölümünde görev başındadır. Önemli olan insanlık sanatının duygularını hissedebilmek ve bir konuda beyin fırtınası yaparken onunla pedagojik anlamda bütünleşebilmektir. Ailenin danışmanlığında söz sahibi olan kişiler çocuk eğitiminde pozitif bilimlere önem verirken, güzel sanatlara verilen değeri düşürüyoruz. Uluslararası space kültürün ve fikir sanatının gelişimini destekleyici söylevlerde bulunuyor ama aile olarak kendi çocuklarımıza gelince, sana aldığım boya parasına acıyorum, diyebiliyoruz. Daha kötüsü ise gençlerin de bu şekilde düşüncelerini kirletmelerine ön ayak oluyoruz.

Aile Danışmanı Sanatı:
Kültürel sanat felsefesinin eğitimdeki ana fikri, art project güzelliğin bilimi olmasıdır. Seramikte, resimde ve heykeldeki anlamları içinde huzur, canlı ışık, mutluluk ve samimiyet vardır. İçtenlikten uzak duyuların getirisi olan yüzeysellikle sürdürülen bir ömre, boşa harcanmış, heba edilmiş bir yaşam demektir. Yaşam koçunun önerdiği gibi görebilen gözler, akıllı resimlerin ilginç tasarımlarında mavi sanat gök kuşağının bitkisel tedavilerinde tüm meyvelerini alır. Gönül penceresinden gelen şiirsel ışıkla utangaç ilham perilerini uyandırarak bir mutluluk yolculuğuna çıkar. Estetik sezgilerin gücünü hissederek var olmak, yaşam koçunun felsefesinin amacıdır. İnsan sanatının doğasında bulunan çelik mavi denizde, artistik kıyıya demir atmış gemilere binerek hayat ufkunda ilerlemek tüm sevgi dolu şiire hitap eden ruhlara nasip olsun. Hayatın anlamında makalelerin felsefi açısını sorgulayanlara, sanatın denge ışığında aranmalı diyorum. Bitkisel tedavilerin faydalı gelişimindeki çağların olgunluğunda, sosyokültürel birikim çemberinin içinde yer alan her pozitif düşünce ışık saçarak ilerler. Böylece seramikte, resimle ve heykelin boyutlarını tanımlayan space dünyasında uçarak yaşamak rüyaların en güzelidir.

Space - Şiir - Resim - Project
Çocukların eğitiminde pedagoji biliminde beyin fırtınası yapmanın gücünü anlamak, ışık hızına eşdeğer kapasitede çalışan nöronların yaydığı titreşimlerin potansiyelini özümsemek gibidir. İlginç olayların artı günün project haberleri zaman akışında inanılmaz fayda sağlayarak, insanın yapabileceklerinin bir kanıtı gibidir. İnsan zihninin eğitimli akıllı resimleri çağların döngüsünde gidip gelirken, yaşadığı ilhamla neler yapmaz ki. Çelik mavi gökyüzünde uluslararası küresel felaketleri hiç bilmeden yaşamak, makalelerde okuyan herkesin olumlu (ütopik) düşüncelerdeki hayali. Aileye danışmanın katkısı masalsı artistik bir düşünce de olsa, uçan gemilerle mavi sanatın gök kuşağına eğlenceli yolculuk etme hissinden mahrum kalmamak gerekir. İşte bu utangaç olmayan insanın sanatta yarattığı beyin fırtınası ilhamının gücüdür. Şimdi space şiiri dünyasından yere süzülerek gerçekçi (art project) pedagojik eğitim alanlarına inebiliriz. Çocukların eğitiminde dogmatik fikirlerle gece lambası ışığında ilerlemek, orta çağ döneminin ailelerine özgüdür. Bu yaklaşımın ailemizin danışmanlarına yakışmayacağını düşünüyorum. Yaşama koçuna sormuşlar, insanların davranışları hakkında söz sahibi olanların bilgi kapasitesi ne kadar olumlu olmalıdır? Seramik ve heykelde üç boyutlu tasarımları düşünmenin eğitim açısından faydaları küçümsenmeyecek kadar önemli olduğunu uzmanlar sıkça dile getirmekte çok haklılar. Bitkisel tedavilerin konu alındığı makalelerde kullanılan resimlerin eğitime katkısı açısından faydaları sanat düşünceleri kadar değerlidir.

Makale yazarı: Sanat tasarım öğretmeni Reyhan Ateş.
Derleyen: Pedagoji uzmanı Ahmet Nuray onayıyla, resim çocuk grubu başkanı tarafından yayınlandı.
Sözcük kelimeleri: İnsan sanatı, eğitim, art project, resim, heykel, seramik, space, pedagoji, çocuk eğitimi, aile danışmanı, şiir, yaşam koçu, makale, bitkisel tedavi sözcüklerinden oluşur.

Paylaşım Yorumları (1)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler