RENK SANAT RENKLERİ

image

Photo By : Ahmet Nuray eseri, renk sanat renkleri, altın kural, renkli sanat, ışık renk sanat, parlak renk, sürrealizm, fovizm, ressam, fütürizm, pop art.

SANAT ALTIN KURAL
Resim seramik heykel art sanat grubu idarecilerince makale yazısı, Ahmet Nuray tarafından onaylandıktan sonra Reyhan Ateş ve Hüsniye Yıldırım olarak, altını ilk baştan çizmek isteriz. Renkli dünya sanat terimleri gündeme geldiğinde, klasik duyguların coşkusundan bahsetmek fena olmaz. Sarı kırmızı maviden oluşan ana renklerle sonsuz sayıda ara renk, pop art akımı ile şekil bulup, elde edilir. Bazı ressamlar Konstrüktivizm yani yapısalcılık konularında sanatla bütünleşmek için gereken enerjileri yaşam tarzını değiştirerek temin ederler. Kimileri de sıcak renk sanat renkleri kullanarak, Fovizm sanatındaki gibi mutluluğu yakalayacağını düşünür. Edebiyat okul mezunları bile estetik sanat zevkinin inceliklerini çok iyi bilir. Çünkü ilham kaynağı olarak seçtikleri güzel sanatlarda tamamlayıcı renk geçişlerini yaşam felsefelerinde uygularlar. Bilindiği gibi sanatta altın kural matematiksel bir ifade olsa da, evrendeki güzelliğin görüntüsüdür. Sarı mor, kırmızı yeşil, mavi turuncu gibi zıt renkler birlikte kullanıldığında, duyguların coşkunluğunu ifade etmek maksadıyla bir bütün içinde sıralamaya dahil edilir. Art sanat grubu ressamları rüyası o kadar renkli ki, söze dökemediği hisleri desen ve çizgilerle ifade ederler. Renklerin dili olsa, konstrüktivizm yapısalcılık fikri kim bilir bize neyi ima ederler diye aklımdan geçiverdi. Öyle ya, pop art öncüleri sanatsal renkler kelimelerle ifade edilmeyen mistik güçlerin kapısını bize aralar. Geniş bir renk paletine sahip zihniyette olanlar, sonsuz hayal gücüne erişmek isteyenlerdir. Bütün bunları klasik sanatçı gözü ile görmek ve yaşamak, ruhları tazeleyen hoş deneyimlerdir. Yaşam sanatta altın kural yardımıyla renk skalasının saflığını bozmadan bir ömür sürmek binlerce hayata bedeldir. İnsanı sanatta uzay boyutuna taşıyan büyük bir mistik güç olmalı. İşte bu yüzden saf renklerden oluşan galaksiler, sanatçı dünyasının inanılmaz renklerini hafızalara kazımasına aracı olur. İnsanlar edebiyat yazılarını okuduklarında görsel sanat ilişkisini fark ederler. Okurken gözlerinde canlanan pastoral resim renkleri görüntüleri dizisini inkar etmeye kimse cesaret etmez sanırım. Renk sanat renkleriyle bütünleşen sarı kırmızı mavi düşler, hayal gücü zayıf kişilerin bile okuduklarını beyinlerinde canlandırmaya başlamaları en doğal haklarıdır. Bu da okumanın renkli düşünce üzerine uyguladığı pop art türü bir kazanç sayılır. Eserlere emek verenlerin ürünlerinin değeri, ürettiği yapıtlarda estetik güzel aranır ve duyu sanatı altın kuralı içindeki hassaslığı insanın ruhunun saydamlığıyla doğru orantılıdır.

Işık Renk Sanat:
Hüsniye Yıldırım ve Reyhan Ateş, resim seramik heykel art sanat grubu. Yeşil mavi renklerle yapılarak uygulanan hayat sanatı, doğanın bize verdiği huzur duygusunun bir sembolüdür. Klasik ressamlar kırmızı beyaz sarı ışık renk sanat şekilleri ile yaptığı çiçek resimleri göz zevkini ifade eden eşi bulunmaz insanlardır. Bu konuyla ilgili klasik sanatın insan yaşamında manevi boyutta etkileri merhamet duygularının gelişiminde gıda gibi gereklidir. Mistik boyuttaki mor renkli resimlerin gizemi izleyenleri farklı paralel evrenlere götüren hayal dünyası yaratır. Doğadaki renklerin sanatını anlamak için gurup vaktinde ufuk çizgisine bakmak yeterlidir. Doğanın gökyüzünde sahnelediği renklerin ritmi, güneşin bize bahşettiği ışık renk sanat döngüsü şeklinde dans eder. Işık renk sanat düşleri yansıtan renkli gözler, tüm parlaklığıyla etrafındaki canlılara Fovizm sanatında olduğu gibi ışıklar saçarak bakar. Sanatın kavramsal yönü anlam bakımından tüm soyut enerjilerin somutlaşmış bir biçimidir. Renklerin verdiği enerjiyle dans etmek, görsel sanatlarda ressamın uyguladığı yaşam tarzıdır. Nasıl ki renkli elbise giydiğimizde etrafımızda yansıttığımız sevgi enerjisi değişiyorsa, saf renkleri kullanarak resim yapan kişiler de farklı bir yaşam döngüsünde kendilerini bulurlar. Renksiz klasik sanatı dönüştürmek için duygularımızı renklendirmeliyiz. Ara renklerin coşkusu, iki farklı duygunun birleşimidir. Işık renk sanatına bakış açısı, sarı kırmızıdan turuncuya dönmek içimizden taşarak doğaya yayılan ruhun birbiriyle bütünleşmesidir. Pastel renkleri çözümleme, kırlarda esen meltem rüzgarıyla uçuşan kelebeklerin kanat çırpması gibi hafiftir. Ekol ve üslupta klasik sanat uyumlu bir yapıtı parçalara ayırma ve birleştirme kolossal düzende Rönesans mimari sanatının hümanist boyutu sayılabilir.

Parlak Renk:
Enteriyör resimde de gösterge olarak kullanılan perspektif duygusu doğada idol olarak kabul edilen biçimlerin tek bir mekanda toplanmasıdır. Fovizm sanat eserlerinde parlak renk karışımı yapmadan saf renkli, sanat renkleri kullanılır. Bağıran cırtlak parlak renk seçimi Fovizm’de çoğunluktadır. Ekspresyonizm sanatından farkı, renklerin daha net olması anlamına gelir. Renkli düşler her sanat akımında kendini Dadaizm dönemin farkını gösterecek şekilde resimlerle açıklar. Örneğin renk karmaşası yaşamayan sürrealist akıma ait resimlerle renk geçişlerinin çoğunlukta olduğu ekspresyonizm arasındaki bu dönem farkıdır. Modern sanat akımları ardı ardına sıralandığı düşünülür fakat işin aslı geçişlerle gelen sancılı bir dönem olmasıdır. Klasik sanatçılar parlak renk karışımını doğaya uygun bir biçimde ele alırken, soyut resmi icra edenler renkleri saflaştırarak kullanmayı tercih ederler. Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) tarzında çalışan Dadaizm sanatçıları, yaşamın ve duyguların hızını anlatmak için renklerin ton ritminden faydalanırlar. Açık renklerle duyguların coştuğu yapıtlarda gözlemlenen saydamlık, tüllü dantelli perdelerin ardına saklanan dünyayı aralamak gibidir. Galeri ve sergi salonlarında izlediğimiz parlak renkli eserlerin sanatçıları, yaşadıkları eski duygu deneyimlerini izleyicilerle buluşturmaktan keyif duyarlar. Dadaizm akımında kullanılan objeler, günlük hayattan alıntılardır. Dekoratif süsleme sanatında seramik çalışmaları dışavurumculukta ustalaşan ekspresyonizm anlayışıyla ön plana çıkar.

Renkli Sanat:
Fütürizm (Gelecekçilik) akımının yarattığı görüntüler, tıpkı bir bilim kurgu senaryolarında yaşanılan sahneleri göz önüne alarak renklerin büyülü dünyasını betimler. Sürrealist dünyanın bize sunduğu karanlık koyu renkli sanat, rüyalarla dans eden ilahi renklerin betimleyici biçimiyle buluşur. Çocuksu naif düşlerde bizleri sınayan renk karması, inanılmaz görecelikten bir hayal evreninde bizleri masaldaki Alicenin tavşanı ardına düşürür. Konstrüktivizm (Yapısalcılık) akımının misyonu, toplumun refahını kurgulayan bir tarzdadır. Sürrealist renklerin devinimi, aura renk tayfı frekansına benzer bir Minimalizm veya kübizm hissi yaşatır. Duyguları ölçüp tartan ve doğayı araştıran ressam, renk sanat ve renkleri konusunda şekil ve biçim olarak etkilendiklerini iki boyutlu tuval üzerine yansıtmakla görevlidir. Heykellerin üç boyutlu görünümlerinde renklerin ton bilgisi de bir gerekliliktir. Derinliği olan nesneleri parçalara ayırarak ve analiz ederek resimde uygulayan Kübizm ressamları, doku sanatı da göz ardı etmezler. Seramikte renkli sır tekniği uygulama alanı için kimya bilgisi ve deneme yanılma yöntemi ile çalışma şarttır. Renkli sanat çarkı bilgisi ile kübizm heykel süslemesi yapan heykeltıraşların doğanın derinliğini algılama biçimleri ressamlardan farklı açılara sahiptir. Pop Art akımının ana materyali olan, reklam alanında kullanılan ve günlük hayatta popüler olan nesnelerden yola çıkarak yaptıkları düzenlemeler olmuştur. Pentür kök boyanın resim sanatında kullanımı eski çağların renk arayışlarına dayanmakla birlikte teknolojik değişimlere göre gelişim göstermiştir. Güçlü renkli sanat kullanımı her dönemde ressamların düşlerini süsleyen ana kavramdır ki ressamlar renksiz bir dünyada hayat bulmak istemezler. Sürrealizm (Gerçeküstücülük) alanında çalışmalar yapan kübizm sanatçıları ruhlarını aktardıkları rüyalarından faydalanarak, gerçek hayatta yan yana gelme imkanı olmayan nesne ve olayları bir araya getirirler.
Makale yazarları: Reyhan Ateş, Hüsniye Yıldırım art sanat grubu.
Derleyen: Resim seramik heykel sanatı uzmanı Ahmet Nuray adına asistanlarında düzenlenmeler yapıldı.
Anahtar kelimeler: Renk, sanat, renkleri, sürrealizm, fovizm, ressam, fütürizm, pop art, konstrüktivizm, kübizm, minimalizm, ekspresyonizm, Dadaizm, sanat altın kural, parlak renk kelimelerinden ibarettir.

COLOR ART COLORS - ART GOLDEN RULE
As the article writer, Reyhan Ateş and Hüsniye Yıldırım, we would like to underline from the very beginning, by the administrators of the painting, ceramic, sculpture, and art group. It is not bad to talk about the enthusiasm of classical emotions. With the main colors consisting of yellow red blue, an infinite number of intermediate colors are found and obtained by pop art flow. Some painters provide the energies required to integrate with art in the fields of Constructivism, structuralism, by changing their lifestyle. Others think that by using warm art colors, they will achieve happiness as in the art of Fauvism. Even literary school graduates know well. Because they apply complementary color transitions in their philosophy of life in the fine arts they choose as inspiration. As it is known, although the golden rule in art is a mathematical expression, it is the image of the beauty in the universe. Use contrasting colors such as yellow purple, red green, blue orange, and are included in the sequence in order to express the joy of emotions.
The art group painters dream is so colorful that they express the feelings they cannot speak with in patterns and lines. If the language of colors was the language of constructivism, structuralism thought of who knows what they mean to us. After all, pop art pioneers open the door of mystical forces whose artistic colors are not expressed in words. Those with a mindset with a wide palette of colors are those who want to achieve infinite imagination. Seeing and living all this with the eyes of a classical artist are pleasant experiences that refresh the spirits. To live a life without spoiling the purity of the color scale with the help of the golden rule in life art is worth thousands of lives. There must be a great mystical power that takes man to the dimension of space in art. That's why galaxies made up of pure colors help the artist world to engrave their amazing colors into memories. When people read their literary texts, they realize the relationship between visual art. I guess no one dares to deny the series of idyllic picture colors images that come to life while reading. The yellow red blue dreams integrated with color art colors are the most natural rights of people with even imagination to begin to visualize what they read in their brains. This is considered to be a pop art type gain applied by reading on colored thought. The value of the products of the people who work for the works are aesthetically beautiful in the works they produce, and their sensitivity within the golden rule of the sense art is directly proportional to the transparency of the soul of man.

Light Color Art:
Hüsniye Yıldırım and Reyhan Ateş, painting ceramic sculpture art group. The art of life, which is applied in green and blue colors, is a symbol of the sense of peace that nature gives us. Classical painters are unique people expressing their eye taste with flower paintings made with red white yellow light color art shapes. The spiritual effects of classical art on this subject in human life are necessary like food in the development of feelings of compassion. The mystery of the purple color pictures in mystical size creates a world of imagination that takes viewers to different parallel universes. To understand the art of colors in nature, it is enough to look at the horizon in group time. The rhythm of the colors that nature stays in the sky dances as the light-color art cycle that the sun bestowed on us. Colorful eyes, reflecting light-colored art dreams, look at the creatures around them with all their brightness, just like in the art of Fovism. The conceptual aspect of art is an embodiment of all abstract energies in terms of meaning. Dancing with the energy of colors is the lifestyle applied by the artist in visual arts. Just as we wear colorful clothes, if the energy of love that we reflect around us changes, people who paint using pure colors find themselves in a different life cycle. We must color our emotions to transform colorless classical art. The enthusiasm of intermediate colors is a combination of two different emotions. The point of view of the art of light color is the integration of the spirit spreading to nature by moving from us, turning from yellow red to orange. The analysis of pastel colors is light, like wings flapping of butterflies flying in the breeze blowing in the countryside. The humanist dimension of the Renaissance architectural art in a colossal order can be considered as the separation and joining of a classical art harmonious work in Ekol and style.

Bright Color:
The sense of perspective, which is also used as an indicator in the interior picture, is the collection of the forms accepted as idols in one place. Pure color, art colors are used in art works of fauvism without mixing bright colors. Screaming screeching brilliant color choice is common in Fauvism. Its difference from the art of expressionism means that the colors are clearer. Colorful dreams reveal themselves in every art movement with pictures to show the difference of Dadaism period. For example, this period difference is between the pictures of surrealist current that do not experience color confusion and expressionism, where color transitions are in the majority. Modern art movements are thought to be lined up one after another, but the main thing is that it is a painful period that comes with transitions. Classical artists treat bright colors in a manner appropriate to the nature, while those who perform the abstract painting prefer using purified colors. Dadaism artists working in the style of expressionism (Expressionism) use the tone rhythm of colors to describe the speed of life and emotions. The transparency observed in the works of light colors and emotions are like opening the world hiding behind tulle lace curtains. The artists of the brightly colored works that we watch in the galleries and exhibition halls enjoy bringing their old emotion experiences to the audience. The objects used in the dadaism movement are quotes from daily life. Ceramic works in decorative ornamentation art come to the fore with the expressionism understanding that has mastered expressionism.

Colorful Art:
The images created by the futurism (Futurism) movement describe the magical world of colors, taking into account the scenes experienced in a science fiction scenario. The dark and dark art of the Surrealist world meets the descriptive form of divine colors that dance with dreams. The color mix, which tests us in childlike naive dreams, puts us behind Alice's rabbit in the fairy tale in an incredibly relativistic dream universe. The mission of the Constructivism (Structuralism) movement is in a style that constructs the welfare of the society. The movement of surrealist colors gives a feeling of Minimalism or cubism similar to the frequency of the aura color spectrum. The painter who measures and weighs the emotions and investigates the nature, is responsible for reflecting on the art and colors of the colors on the two-dimensional canvas. In three-dimensional views of sculptures, the tone information of colors is also a requirement. Cubism painters, who use the painting by analyzing the objects with depth and analyzing them, do not ignore the texture art. Working with chemistry knowledge and trial and error method is essential for ceramic glaze application area. The way the sculptors perceive the depth of nature has different angles than the painters, with the knowledge of the colorful art wheel and the cubism sculpture decoration. The main material of the Pop Art movement is the arrangements made by using objects that are used in the field of advertising and which are popular in daily life. The use of penteur robo in painting art, based on the search for color in ancient times, has developed according to technological changes. The use of strong colorful art is the main concept that adorns the dreams of painters in every period that painters do not want to come to life in a colorless world. Cubism artists, working in the field of Surrealism (Surrealism), take advantage of their dreams in which they convey their souls and bring together objects and events that cannot come together in real life.
Article authors: Reyhan Ateş, Hüsniye Yıldırım art group.
Compiled by: In his name, arrangements were made in the name of Ahmet Nuray, an expert on painting and ceramic sculpture.
Keywords: Color consists of art, colors, surrealism, fauvism, painter, futurism, pop art, constructivism, cubism, minimalism, expressionism, dadaism, art golden rule, bright color words.Paylaşım Yorumları (0)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler