İNSAN EĞİTİM MAKALE ÇOCUK

image

Photo By : Sanat eseri Ahmet Nuray insan eğitim makale çocuk genç nesil görsel güzel sanatlar yaşam ilişkisi.

Genç Nesil Sanat: Eğitmen Hüsniye Yıldırım olarak derim ki, duyguların ifade edildiği bir kanal olarak düşünülürse, çocuk eğitimi aktarımları bizlere onların düşünceleri hakkında birçok fikirler verir. Meraklı ve yeniliklere açık olduklarından, sanatsal kazanımların verdiği duygudan yarar sağlıyorlar. Yetişkinler gibi üstün zeka yardımıyla öğrenilmiş ön yargıları olmadığından, hayattaki kısa deneyimlerini, anlık arzu ve isteklerini saf bir biçimde renk ve çizgilerle aktarabiliyorlar. İnsanların yaşamla, genç nesil sanat ile ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini çalışmalarından gözlemleyebiliyoruz. Disiplinler arası bilgi ve öğrenme alanı olarak görülen sanat unsurları, ruhsal değişimlerin ve zihnin bir uzantısı olarak karşımıza çıkar. Art eğitim deneyimiyle soyut kavramları yaşayarak öğrenme, okul sıralarından başlayıp sanat resimleri renk cümbüşüyle hayat boyu devam eder. Hayat sanatı doğanın keşfedildiği, bilinmezliklerle dolu ve sınırları olmayan bir alan olarak ele alırsak, birçok çeşitlilikle birlikte insan ruhunun duygularını yansıtmada bir araç rolü oynar. Sanat alanında eğitim danışmanlığı uzmanları, gelişimin dönemindeki çocukların psikolojilerine ve içsel dünyalarına ulaşabilmek için görsel uygulama çalışmalarının öneminin altını çizerler. Aile yaşamlarının, onları etkileyen duygusal boyuttaki düşüncelerin renk ve çizgisel biçimlerle ifade etmelerine akıl oyunları sayesinde yardımcı olurlar. Genç nesil sanat hayal dünyasına ve üstün zeka yaşamı algılama biçimlerine, görsel sanatın şeffaf yoluyla öğrenme imkanına sahip oluruz. Bu konu ile ilgili yazılan makale ve şiirlerde incelikle anlatılan hayal gücünün gelişiminin önemi sıklıkla gündeme gelir. Böylelikle aileler de, batı sanatı yansımalarının çocuk eğitimi üzerindeki olumlu etkilerinin farkına varır. Eğer bu gerçekleştiyse amaç hedefine ulaşmış olur. Sanatın yararının farkındalığını yaşayan ebeveynler, özel yeteneklerin gelişiminde hayal gücü deneyimlerinin önemini alfa beta sinyali dalgaları yardımıyla kavrarlar. Duyarlı ve bilinçli bireyler, yetenekleri doğrultusunda karakterli mutlu ve özel çocuklar yetiştirmek için imkanları dahilinde birçok araştırma içerisine girerler. Resim ve heykel beceri atölyeleri bu kabiliyetleri ortaya çıkaracak, keşfedecek ve gerçekleştirecek mekanlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle İnternet üzerinden sunulan Google görsellerde ve You Tube video sayfalarında yer alan enteresan sanat felsefesi fikirlerini biliyorsunuz. Fantastik içerikli space bilim kurgu sanat görüntüleri de renk ve biçim açısından çocukların algısını farklı bir üst boyuta taşımaya yardımcı olur.

Görsel Güzel Sanatlar: Çocuklar için estetik eğitim, bir öğrenerek deneyimleme alanı ve doğaya dokunarak iletişim kurmanın bir yoludur. Okul öncesi dönemde iki boyutlu yüzeylerin dokularını tanıtmak amacıyla oyun hamuru ve kil gibi malzemelerle hacimli şekiller oluştururlar. Seramik sanatında uzman Hüsniye Yıldırım ifadesiyle altını çizdiğim bu yöntem, üç boyutlu kavramları algılamaya geçiş evresi olduğuna vurgu yapmak isterim. Bu da doğanın ve yaşadığı evrenin derinliğinin farkındalığını bilinçaltına yer ederek beyin hücrelerine hayat boyu kullanmak üzere kodlanır. Öğrenme becerileri, bilgisel ve zihinsel gelişim düşüncelerini görsel güzel sanatlarla ifade etmeleri, gizli kalmış yeteneklerin gün yüzüne çıkması için gereklidir. Duyguları renklerle ifade etmekle birbirini bütünleyecek olan diğer evre sözcük ve kelimelerdir. Sanatın görselliğinden edebiyat özelliğine geçiş olacak unsurlara adım atmış olur. Algı düzeyi geliştikçe dizelere dökülen, makale şiirsel dilde sözlerden yansıyan da güzellikleri beraberinde getirecektir. Çocukların iyi birer gelecek oluşturmasında başta ilk yardımcıları olan ebeveynlerdir. Öğretmenleri ile birlikte öğrenme, yaşam kapasitelerinin pozitif olarak ilerlemesini sağlayan ve yol gösterenler olarak eğitim danışmanı rolleri de önemli bir yere sahiptir. Öğrenim sürecinde ve zamanla ilerleyen kişisel gelişimin her evresinde adım atılan basamaklara dikkat etmek gerekir. Yüksek derecede motivasyona sahip özellikleri sayesinde insan sanat yaşamı ilişkilerinde ki iletişim kanalları boyutunu etkin olarak kullanırlar. Böylelikle hassas, duygusal, planlama ve çeşitli çözümlenmesi gereken problemleri yönünden ihtiyacı olan bireylere ulaşmaları olumlu sonuçlar doğurur. Gündelik yaşamlarında karşılaşılan olayları yönlendirmede zorluk yaşayan kişiler, sanat yaşam koçları ve uzman danışmanları aracılığıyla bu yetiyi kolaylıkla aşabilmektedir. Unutulmaması gereken, her türlü konuda yardım ihtiyacı duyduğumuzda teknolojinin nimetlerinden faydalanmanın yararlı olacağını düşünüyoruz. Google space evreninde olduğumuz bilindiğine göre gelecekteki zaman ötesi diliminde, pozitif oluşumların gerçekleşmesi mümkündür. Gün geçtikçe ilerleyen fizyolojik ve biyolojik saatin yaşamsal görsel güzel sanatların felsefesi içinde ne tür konu ve olaylara maruz kalacağını kim söyleyebilir ki. Bildiğimizi sandığımız sadece bedensel beslenme ihtiyacımız ve ruhumuzu besleyen hislerin akışını kolaylaştıracak şekilde farkındalık geliştirmek. Yapılanların ve olayların bilincinde olmak sanatçı art eğitim statüsündeki üstün zekalı insanın, duygu potansiyeli üst becerisi olsa gerek.

İnsan Yaşam İlişkisi: Geçenlerde karşılaştığım bir köşe yazısında, makalenin şiir inceliğinde enteresan bir edebi dille anlatılan konuları ilgimi çekti ve merak duygularımı yeniden canlandırdı. Yaşadığımız kozmik evrenin çevresindeki kuantum enerji molekülleri ne şekilde hareket etmektedir? Algılama, düşünme ve duyu hislerimiz ile çağrışım yapma veya aklımızdan geçen sanatsal konunun ansızın önümüze çıkması tesadüf mü? Gerçekleşmesi ne gibi olaylar zincirinde olmaktadır. Yoksa biz gerçek sandığımız dünyada rüya aleminde miyiz? Ya da paralel evrenin olması gerekeninde mi bulunmaktayız? İnternet'in olağanüstü hızı ile Google space kuantum kozmik bilgilerine ulaşmak sanat resimleri aracılığı hiç de zor olmadı. Nitelendirdiğim süper araştırma bulgularına erişmek özellikle teknolojinin iyi yönde getirisini görmek toplum için olumlu yaklaşımlardır. Sanat insan yaşam ilişkisi içinde doğası gereği düşünmekte, fikir üretmekte ve bilinmeze duyduğu meraklı arayışını sürekli yenileyerek sürdürmektedir. Çocuk eğitimi ile gelişmekte olan insanlık bilimin ışığında her zaman olasılıkları ve hazır bulunuşları incelemeli ve sorgulamalıdır. Beyin kapasitesinin artması yönünde ilerleme kaydetmek için duracak zamanımız yok. Nano teknoloji, yapay zeka ve benzeri türleri gün geçtikçe üst öğrenmeyi arttırıyor. Bilim insanlarının gözlem, ince araştırmaları ve sonuçlara ulaşmada izledikleri yöntemler titizlikle ilerlemektedir. Düşünme sanatı kapasitesini çoğaltma kullanmak, yaşantımızda programlama ve hedefler uzantısında bireyler olarak yer almak için eğitim danışmanlarının yönlendirmeleri olumlu olmalıdır. İleriye dönük baktığımızda kişilerin yetişmesinde büyük görevleri bulunan mesleklerden biri de bu olsa gerek. Öyle ki özel insan yaşam ilişkisi tarafından işlenen fırça darbeleri gibidir çocuk sanatı. Ortaya çıkaracaklar ise, eğitmenlerin metotları pozitif karakter ve bilinçli farkındalıkları alt beyinlerde yer alacaktır. Bu konuda büyük paydayı Art eğitim uzmanı uygulayıcılarının sağlayacağı kesindir.

Çocuk Sanat Felsefesi: Düşünürlerin ele aldığı yaşam sizce nedir? Makale şiirsel ezgilerle yazılınca okuması da pek keyifli geldi. Bu sorunun cevabına gelirsek bence bireylerin nefes alıp vermesi ve beslenmelerinden ibaret olmasa gerek. Evrende yaşamsal olaylar canlılar ve cansızlar olarak gruplandırılır. Hayatın inişli çıkışlı basamaklarından yansıyan rengarenk güzelliklerin içinde insanca yaşamak ve alfa beta dalgaları içinde duygusal vasıflara sahip olmak gerek. Peki devamı olan hayat akışında, kişiye düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmekte yeteri kadar bilinç ve farkındalığa sahip miyiz? Bana kalırsa umarsızca yaşamı sürdürmektense her anın hakkını vererek bu güzel duyguların ruhumuza kattığı mutluluğu duyumsamak bizleri en iyi hisler dünyasına taşır. Eğitim danışmanı kategorisinde yer almamdan olsa gerek öğretim sürecinde hassas noktaların başlangıcı ebeveynlerin sorumluluğunda atılır. Okul dönemi ile de akıl oyunları üstün meziyetler desteğinde ilerleyerek devam eder. Çocuk sanatı felsefesi enerjileri ile iyileştirici bir güce sahiptir. Kullanılması için büyüme ve öğrenmelerinde serpilmelerini destekleyici, özgürce kendilerini ifade etmelerine de yeri ve zamanı geldikçe sunmalarına izin vermek yararlı olacaktır. Modern çağın getirisi Google space teknolojisinde ilerledikçe öğrenme gelişim hızı artış gösterecektir. Bilinç seviyeleri her geçen gün değişime uğrar. Dolayısıyla sanatsal resimlerin pozitif yansımaları karakterlerini zenginleştirmede ve hayat yolunda olumlu adımlar olarak ilerler. Çocuk sanat felsefesi içinde şekillenmeye biçim almaya uğrayan eserler gibi yaşamında öne çıkan konulara göre kendi bünyesinde canlanan sahneyi bizlere sunacaktır. Bizleri şaşırtıcı şekilde dünyanın en büyük mutluluğunu sergilemiş olacaklar. Art eğitimin estetik biçimli, doğal güzelliği insan ruhuyla bütünleşince ortaya muhteşem eserler çıkmaya devam edecektir.

Resim makale yazarı: Hüsniye Yıldırım görsel sanatlar öğretmeni, grafik seramik tasarım grubu eğitmeni.

Paylaşım Yorumları (0)

Yorum Yaz

İlişkili Gönderiler